22. Ütopya Çalışmaları Derneği Konferansı


22. Ütopya Çalışmaları Derneği Konferansı: Açılış Ütopyası: Ütopya Çalışmalarında Yeni Yönler 13-15 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Brighton Üniversitesi’nde gerçekleşecek.🦋🦋🦋

“Distopik ve Kıyamet Sonrası Kurguda Direnişin Temsili Olarak Umut Üzerine Politik Perspektif” adlı sunum konuşmasıyla katılacağım. 15 Temmuz’u bekliyorum. George Orwell’in 1984 romanı üzerinden umut/umutsuzluk temasını irdeleyeceğim. Program ve özetlere linkten bakabilirsiniz.👇👇👇

https://blogs.brighton.ac.uk/utopianstudiessocietyconf22/

The 22nd Utopia Studies Association Conference: Opening Utopia: New Directions in Utopia Studies will take place at the University of Brighton from 13-15 July 2022.

“Political Perspective on Hope as the Representation of Resistance in Dystopian and Post-Apocalyptic Fiction.” I will attend with the presentation speech. I’m waiting for the 15th of July. I will examine the theme of hope/despair through George Orwell’s 1984 novel. You can see the program and summaries from the link.