İyi Yürekli Yaşlı Adamla Güzel Kızın Öyküsü


Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi yaşlı bir adam ve bir kızın üzerine gelişen ilişki ve kızın belli bir ücret karşılığında yaşlı adama bakmasıyla hayatında gelişen olaylar romana konu olmuştur. Zaman içerisinde yaşlı adamın kıza karşı duyduğu ilgisi aradaki yaş farkına rağmen bir aşk kıvılcımı alevlenmiştir yüreğinde. 

Romanı, İtalyanca aslından çeviren: Fuat Sevimay

Aylak Adam  yayınlarından çıkmıştır. 

2014-04-04 10.05.09

“Vicdan azabı, insanın kendisini aynada görmesine benzer. Ve yaşlı adam kendisini değersiz ve küçük görüyordu. Kıza hep küçük miktarlar vermişti. Dürüst, saygıdeğer adamlar, yaşadıkları güzellikler karşılığında eşdeğer yükler yüklenmelidir. Eski günlerinde sorumluluk almamak adına, kızla hiç önceden randevulaşmadığını, istediği zaman çağırdığını ve kızla işi bittiğinde, onu aramamasının yettiğini hatırladı. Başka adamlar ise, onlardan karşılığında bir şey istenmediği halde, her gün yemek yemeleri gerektiği için kadınlara para verirler. Öte yanda yaşlı dostumuz ise, günlük nafakasını çıkarması için kızın tramvaylarda çalışmasını sağlamıştı.”