Korku ve Titreme


Varoluşçuluk akımının ilham aldığı yazarlar arasında yer alan filozof Soren Kierkegaard’ın en önemli yapıtlarından biridir: Korku ve Titreme. Kitapların tanıtımına bakarken dikkatimi çeken felsefe kitaplarından biri oldu. Çokça da felsefe kitabı okuyamadığımı göz önüne alaraktan ,biraz rafımda bekleyen Korku ve Titreme’ye henüz yeni başladım. Konusu üzerine dikkatimi çeken şey; 

(Tanıtım Bülteninden)

İnce bir kitap olmasına karşın tartıştığı iman ve ahlak sorunlarını farklı ve çarpıcı bir bakış açısıyla, derinlemesine ve evrensel boyutta ele almıştır. Kitabın ana konusunu İbrahim’in Tanrı’nın buyruğu ile oğlu İshak’ı kurban etmek için yaptığı yolculuk oluşturur. Tanrı, İbrahim’den oğlu İshak’ı kurban etmesini isteyerek, aslında onu evrensel ahlakı terk etmeye zorlar.

2014-03-05 18.30.53

Bu isteği yerine getirmek üzere hazırlık yapan İbrahim ise Tanrı’ya imanı dolayısıyla bu buyruğu yerine getirmekle, ahlakını muhafaza etmek arasında gelgitler yaşar. Bu gelgitlerden beslenen Kierkegaard, İbrahim’in meseli üzerinden evrensel ahlak yasasının bir kere de olsa Tanrı’nın buyruğu için bertaraf edilip edilmeyeceği tartışarak, okuyucuyu ahlak felsefesinin temel sorunlarını irdelemeye iter.

#felsefe