Türk Mitoloji Ansiklopedisi


Türk Mitoloji Ansiklopedisi, Türk Söylence Sözlüğü’nün ansiklopedik ve resimli versiyonudur. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt’un, Ağustos 2011’de yayınlanan kitabı. Türk söylencelerindeki temel unsurlar ve bileşenler tespit edilerek bir sözlük haline getirilmiştir. Derlemelerden veya başkalarına ait yapıtlardan yararlanılmasının yanısıra yazar Anadolu’nun değişik yerlerinde kırsal hayatın içinde bulunarak pek çok motifi, figürü bizzat işitmiştir.

Hazırlayan ; Deniz Karakurt

TurkMitolojiAnsiklopedisi.pdf

İndirebileceğiniz link;

 http://www.edebiyatciturk.com/kitap/TURK_MITOLOJI_ANSIKLOPEDISI.pdf